17 Mayıs 2015 Pazar

2014-2015 OGYE ANKETLERİ

Aşağıdaki listede öğrencilerin, çalışanları ve öğrencilerin katılabilecekleri anketler belirtilmiştir.

Kriter 1:Liderlik (Çalışanlara)
Kriter 1:Liderlik (Velilere)

Kriter 2:Politika ve Strateji (Çalışanlara)
Kriter 2:Politika ve Strateji (Velilere)

Kriter 3:Çalışanların Yönetimi (Çalışanlara)

Kriter 4:Kaynaklar (Çalışanlara)

Kriter 5:Süreçler (Çalışanlar)

Kriter 6:Müşteri Tatmin (Çalışanlara)
Kriter 6:Müşteri Tatmin (Velilere)
Kriter 6:Müşteri Tatmin (Öğrencilere)

Kriter 7:Çalışanların Tatmini (Çalışanlara)

Kriter 8:Toplum Üzerindeki Etki (Veliler)

Kriter 9:Temel Performans Sonuçları (Çalışanlara-Velilere-Öğrencilere)


Çalışanlar 8 kritere ait 2 adet ankete katılabileceklerdir.Birinci anket 1,2,3,4,5,6 ve 7 nolu kriterlerden ve ikinci anket ise 9 nolu kriterden oluşmaktadır.
Çalışanlar 1.anket
Çalışanlar 2.anket

Veliler 5 kritere ait 2 adet ankete katılabileceklerdir.Birinci anket 1,2,6 ve 8 nolu kriterlerden ve ikinci anket ise 9 nolu kriterden oluşmaktadır.
Veliler 1.anket
Veliler 2.anket

Öğrenciler 2 kritere ait 2 ankete katılabileceklerdir.Birinci anket 6 nolu kriterden ve ikinci anket ise 9 nolu kriterden oluşmaktadır.
Öğrenciler 1.anket
Öğrenciler 2.anket


2 Kasım 2014 Pazar

Özel Seviye Grubunun Kitap Okuma Yarışması

Bazı kriterlerce belirlenen ve gönüllülük esasıyla seçilen özel seviye grubu öğrencilerinin 2013-2014 yılında okumuş oldukları kitap sayıları aşağıdaki gibidir.

1.Büşra ALIÇ-6A (okuduğu kitap sayısı:31)
2.Gül Rümeysa ALIÇ-6A (okuduğu kitap sayısı:27)
3.Seher ÇABUK-6A (okuduğu kitap sayısı:22)
4.Kadir Mehmet ÇAM-6A (okuduğu kitap sayısı:32)
5.Baran Bedirhan DEMİR-6A (okuduğu kitap sayısı:29)
6.Tuğba UZUN-6B (okuduğu kitap sayısı:10)

7.Fatma DARICI-8A (okuduğu kitap sayısı:3)
8.Hatice YILMAZ-8A (okuduğu kitap sayısı:10)
9.Huriye Öznur UZUN-8A (okuduğu kitap sayısı:6)
10.Fatmanur BUĞDAY-8A (okuduğu kitap sayısı:9)
11.Zişan AKSEN-8A (okuduğu kitap sayısı:5)
12.Gülizar ÇAM-8B  (okuduğu kitap sayısı:5)

Adet olarak en çok kitabı Kadir Mehmet ÇAM okumasına rağmen sayfa sayısı olarak Baran Bedirhan DEMİR daha çok kitap okumuş olup kitap okuma ödülünü kazanmıştır.

22 Ocak 2014 Çarşamba

Özel Seviye Grubu Öğrencileri

Daha önce farklı yöntemle seçilen ve normal seviye gruplarıyla karışmaya sebep olan Özel Seviye Grubu öğrencileri bundan sonra çok daha etkin bir yöntemle seçilerek öğrenci başarısına katkı sağlamasına çalışılacaktır.

Bu seçimin nasıl yapıldığına şuradaki belgede 6.sayfadan bakılabilir.

Artık en güncel Özel Seviye Grubu öğrencileri listesine ve bu öğrencilerin yaptıkları çalışmalara ve başarıları ile ilgili belge ve bilgilere de yine bu siteden ulaşabileceksiniz inşaallah.

İşte en güncel Özel Seviye Grubu öğrenci listesi.


25 Aralık 2011 Pazar

Şifreleme Yöntemleri-2

5.Ayrık Şifreleme:Bu yönteme göre alfabedeki sesli ve sessiz harfler alfabetik sıra gözetilerek iki
gruba ayrılır.
1.Grup(Sesli Harfler):a,e,ı,i,o,ö,,u,ü.
2.Grup(Sessiz Hafler):b,c,ç,d,f,g,h,j,k,l,m,n,p,r,s,ş,t,v,y,z.

1.gruptaki harflerin herbiri kendinden sonraki harf ile eşleştirilir.Sona gelindiğinde eşleştirme başa
döner.Aynı durum 2.grup harfler için de geçerlidir.

Buna göre alfabe
{aΘe,eΘı,ıΘi,iΘoΘ,oΘö,öΘu,uΘü,üΘa,bΘc,cΘç,çΘd,dΘf,fΘg,gΘğ,ğΘh,hΘj,jΘk,kΘl,lΘm,mΘn,n
Θp,pΘr,rΘs,sΘş,şΘt,tΘv,vΘy,yΘz,zΘb}
şeklinde şifrelenir.

Bu yöntemle ''Matematik'' kelimesinin şifrelenmiş hali ''Nevınevol'' şeklindedir.

6.TabanAritmetiği ve Matris Şifreleme:
a.2lik Taban ile Şifreleme:Alfabede 29harf olduğu için 1den 29a kadar harflerin 2lik tabandaki
değerleri bulunur.29sayısının 2lik tabandaki 5basamaklı olduğu için 5den küçük basamaklar
önüne sıfır atılarak 5e tamamlanır.

Mesela a harfi ilk sırada olduğu için 1e denk gelir.1i 2lik tabana çevirirsek yine 1 olur.Önüne
4adet sıfır atılarak 5basamağa tamamlanır.

Buna göre alfabe
{a Θ 00001,b Θ 00010,c Θ 00011,ç Θ 00100,d Θ 00101,e Θ 00110,f Θ 00111,g Θ 01000,ğ Θ 01001,h Θ
01010,ıΘ01011,iΘ01100,jΘ01101,kΘ01110,lΘ01111,mΘ10000,nΘ10001,oΘ10010,öΘ10011,pΘ
10100,rΘ 10101,sΘ 10110,ş Θ 10111,tΘ 11000,uΘ 11001,üΘ 11010,vΘ 11011,yΘ11100,zΘ 11101}
şeklinde şifrelenir.

Bu yöntemle ''Matematik'' kelimesinin şifrelenmiş hali

-1.Basamak:

şeklindedir.Bu matrise bakılarak kelime kolaylıkla okunabildiği için matrisdeki herbir sayıya
1eklenerek 2.basamak şifreleme yapılır.

-2.Basamak:

şeklindedir.

b.3lük Taban ile Şifreleme:Yukarıdaki yönteme benzer şekilde yapılır.29un 3lük tabandaki
karşılığı 4basamak olduğu için 4basamak olmayan 3lük tabandaki değerlerin önüne sıfır atılarak
4basamağa tamamlanır.

Buna göre alfabe
{aΘ0001,bΘ0002,cΘ0010,çΘ0011,dΘ0012,eΘ0020,fΘ0021,gΘ0022,ğΘ0100,hΘ0101,ıΘ0102,iΘ0
110,jΘ0111,kΘ0112,lΘ0120,mΘ0121,nΘ0122,oΘ0200,öΘ0201,pΘ0202,rΘ0210,sΘ0211,ş0212,tΘ
0220,uΘ0221,üΘ0222,vΘ1000,yΘ1001,zΘ1002} şeklinde şifrelenir.

Bu yöntemle ''Matematik'' kelimesinin şifrelenmiş hali

-1.Basamak:

şeklindedir.Yine bu matrise bakılarak kelime kolayca okunabildiği için matrisdeki herbir sayıya
2eklenerek 2.basamak şifreleme yapılır.

-2.Basamak:

şeklindedir.

7.Tekrarlı Sayısal Şifreleme:Alfabedeki harfler a dan z ye sırasıyla 1den 29a kadar
numaralandırılır.Herbir harf in sıra numarası kadar sayı eklenerek elde edilen sayının Z29 daki
değerine karşılık gelen harf şifrelenmiş harftir.Şifrelenecek cümledeki kelimelerin herbiri için ilk
harfi kendiyle eşleştirilir.İlk harften sonraki harflerin şifrelenmiş halleri yazılır.

Mesela b harfi alfabede 2.sırada olduğu için 2ekleyip  Z29 daki değeri 4 olduğundan b harfi ç
harfine eşleştirilmiş olur.

Buna göre alfabe
{aΘb,bΘç,cΘe,çΘg,dΘh,eΘi,fΘk,gΘm,ğΘo,hΘp,ıΘs,iΘt,jΘü,kΘy,lΘa,mΘc,nΘd,oΘf,öΘğ,pΘı,rΘj,
sΘl,şΘn,tΘö,uΘr,üΘş,vΘu,yΘv,zΘz} şeklinde şifrelenir.

Bu yöntemle ''Matematik'' kelimesinin şifrelenmiş hali ''Mböicböty''

21 Aralık 2011 Çarşamba

Okul Dergisi Konuları {Taslak Metin}


1.Ünlü Matematikçiler ve Matematiğe katkıları.

2.Mantık paradoksları.

3.Bilimsel fıkralar.

4.Halen çözüme kavuşmamış ve çözülmesine servet vaat edilen sorular.

5.Matematik olimpiyatlarında çıkmış kayda değer sorular.

6.Matematikte gelinen uç noktalar.

7.Matematiğin hayatımızdaki yeri,önemi ve kullanım alanları.

8.Genel Matematik testi.

9.Teknoloji hareketleri ve yenilikleri.

10.Ders çalışma stratejileri ve pratik fikirler.

11.Matematik programları ve tanıtımları.Mümkün mertebe GPL lisanslı olanlar tercih edilecek.

19 Nisan 2011 Salı

Şifreleme Yöntemleri-1

1.Basit Sayısal Şifreleme:Bu şifreleme yöntemi Kriptoloji kaynaklarında başka bir isimle yayınlamış olabilir.Bu yönteme göre alfabedeki her bir harfe sırasıyla 1den 29 a kadar sayı verilir.

Buna göre alfabe {aΘ1,bΘ2,cΘ3,çΘ4,dΘ5,eΘ6,fΘ7,gΘ8,ğΘ9,hΘ10,ıΘ11,iΘ12,jΘ13,kΘ14,lΘ15,mΘ16,nΘ17,oΘ18,öΘ19,pΘ20,rΘ21,sΘ22,şΘ23,tΘ24,uΘ25,üΘ26,vΘ27,yΘ28,zΘ29} şeklinde şifrelenir.

Bu yöntemle ''Matematik'' kelimesinin şifrelenmiş hali ''(16,1,24,6,16,1,24,12,14)'' şeklindedir.

Açıklama:Şifrelemesi kolay,deşifre edilmesi kolay.

2.Ardışık Şifreleme:Şifrelenmek istenen kelimenin herbir harfinden sonra alfabetik sıraya göre o harften sonra gelen harf aralara yazılarak şifrelenmiş kelime elde edilir.

Bu yöntemle ''Matematik'' kelimesinin şifrelenmiş hali ''(Mnabtuefmnabtuijkl)'' şeklindedir.

Açıklama:Şifrelemesi kolay,deşifre edilmesi kolay.

3.Temel Sayısal Şifreleme:Bu yöntemde bir harfe bir sayı denk gelecek şekilde eşleştirme yapılır.Dikkat edilecek husus alfabetik sıraya göre sırayla sesli harflere çift sayı,sessiz harflere tek sayı denk tutulmuştur.Tek sayılar 1den, çift sayılar 2den başlatılmıştır.

Buna göre alfabe {aΘ2,bΘ1,cΘ3,çΘ5,dΘ7,eΘ4,fΘ9,gΘ11,ğΘ13,hΘ15,ıΘ6,iΘ8,jΘ17,kΘ19,lΘ21,mΘ23,nΘ25,oΘ10,öΘ12,pΘ27,rΘ29,sΘ31,şΘ33,tΘ35,uΘ14,üΘ16,vΘ37,yΘ39,zΘ41} şeklinde şifrelenir.

Bu yöntemle ''Matematik'' kelimesinin şifrelenmiş hali ''(23,2,35,4,23,2,35,8,19)'' şeklindedir.

Açıklama:Şifrelemesi kolay,deşifre edilmesi kolay.

4.Doğrusal Şifreleme:Bu yöntemde alfabedeki harfler 1den 29a kadar numaralandırılır.da tanımlanan herhangi bir doğrusal fonksiyonla harflerin değerleri hesaplanır.Bu değerlere karşılık gelen sıralanmış alfabedeki harfler şifrelenmiş harflerdir.

Mesela: f(x)=2x+1 () olsun.
a≡1 f(1)=2.1+1=3 <=> 3≡c

Buna göre alfabe {aΘc,bΘd,cΘf,çΘğ,dΘı,,eΘj,fΘl,gΘn,ğΘö,hΘr,ıΘş,iΘu,jΘv,kΘz,lΘb,mΘç,nΘe,oΘg,öΘh,pΘi,rΘk,sΘm,şΘo,tΘp,uΘs,üΘt,vΘü,yΘy,zΘa}

Bu yöntemle ''Matematik'' kelimesinin şifrelenmiş hali ''(Çcpjçcpuz)'' şeklindedir.

Açıklama:Şifrelemesi orta ,deşifre edilmesi orta.

22 Ocak 2011 Cumartesi

Okul'a Genel Bakış

1.Okul Nedir?

Okul öğrencilere bilimsel düşünme ve proje üretme bilincini geliştirmek,eğitim-öğretime yeni bakış açıları kazandırmak amacıyla ''Olimpiyat Kulübü'' adıyla kurulmuş bir grup çalışması birlikteliğidir.

2.Okul'un Kuruluş Amacı Nedir?

Yukarıdaki tanımda geçen amaçlara ek olarak öğrencilerin eğitim-öğretime olan ilgilerini artırmak,merak hislerini uyandırarak ürün ortaya koyma becerilerini geliştirmek ve....

3.Okul'un Yapısı Nasıldır?

-Ana Birim:1başkan,1başkan yardımcısı ve 2yazıcıdan oluşur.
-Alt Birimler:
 *Çeviri Grubu
 *Kaynak Derleme Grubu
 *Dergi Hazırlama Grubu
 *Araştırma ve Değerlendirme Grubu
 *Proje Grubu
 *Kriptoloji Grubu

4.Görev Dağılımı Nasıl Şekillendirilmiştir?

Başkanın Görevleri:
 *Alt birimlerdeki gruplar arası koordinasyonu sağlamak.
 *Grupların ve üyelerin ihtiyaçlarını belirlemek ve bildirmek.
 *Otak klasörünün tertip ve düzenini sağlamak.
 *Bilgi toplamak.

Başkan Yardımcısının Görevleri:

 *Başkana her konuda yardımcı olmak ve başkan olmadığında onun görevlerini üstlenmek.

Yazıcıların Görevleri:

 *Otak üyelerinin bilgilerini kaydetmek.
 *Otak klasörünü hazırlamak ve hazırlanmış projeleri bu klasörde saklamak.

Çeviri Grubunun Görevleri:

 *Belli başlı İngilizce Matematik sitelerini tespit ve takip etmek.
 *İngilizce Matematik konularının,makalelerinin,dergilerinin çevirilerini yapmak.

Kaynak Derleme Grubunun Görevleri:

 *Kaynak kitap,fasikül,yaprak test vb. dökümanların hazırlanması ile ilgili verilen görevleri yapmak.

Dergi Hazırlama Grubunun Görevleri:

 *Önceden dergiye alınacak konuların tespitini özenle yapmak ve grup çalışmasıyla bilgisayar ortamında hazırlamak.

Araştırma ve Değerlendirme Grubu:

 *Türkiye'deki teknolojik kurum ve kuruluşlar hakkında araştırma yaparak bilgi toplamak,rapor ve sunum olarak ürün ortaya koymak.
 *Yerli teknolojileri takip etmek ve tanıtımını yapmak.
 *Yerli ve yabancı üniversiteler hakkında bilgi toplamak ve sunmak.

Proje Grubunun Görevleri:

 *Süreklilik ilkesi ile rehberlik hizmetini de alarak projeler üretmek.

Kriptoloji Grubunun Görevleri:

 *Kriptoloji hakkında bilgi sahibi olmak ve yeni şifreleme yöntemleri üretmek.
 *Ödev olarak verilen metinleri kriptolamak.

[Şimdilik bu kadar...]